သစ်တောဥပဒေ (၂၀၁၈)

Year of publication 2018 Place of publication Nay Pyi Taw, Myanmar Pages 21 Author SLM-GEF Language Myanmar ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဌာန်းလိုက်သည်။